Entropija

Categories: sponzori
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 29/08/2010

Entopija je osećaj za druge. Postupamo svesni reakcije onog koga postupkom dotičemo. 

Ovaj tekst je vezan za tekst “Alternativni kulturni centar”

Život je ozbiljno iskomplikovana alternativa.

Govorom u sebi pokrećemo mogućnosti nagomilane frustracije i još svašta toga.

Unutrašnji govor je govor kome ni nauka ni filosofija ne posvećuju dovoljno pažnje. A valjalo bi.

Beleženje sna ‘pacijenti’ još i vrše ali beleženje budnog unutrašnjeg govora ne znamo ni kako bi. 

Tok unutrašnjeg razgovaranja, koji je neprekidan, ni san ga ne prekida, pitanje je da li ga smrt prekida, zasniva se na istim pojmovima, rečima, metaforama  koje koristimo i u komunkacijama. Može se komunicirati i sa hiljadu pojmova, reči i sa sto hiljada.

Širina osećaja za drugog, širina entropije, data je brojem  i kvalitetom pojmova, reči kojima se misli u unutrašnjoj moći suđenja.

‘U početku beše reč’, kaže jevrejski i hrišćanski prvi dokument verovanja. Simbolika je toga da reč traje tako kako upravo i traje.

Nikada  dosta reči. Obrazovanje ih početno ugrađuje u ličnost.

Književnici i filosofi, kada im reč nedostaje, prave reči, daju starim pojmovima dodatna značenja, nova značenja, sklanjaju reči iz teksta da skrate put misli, unose reči vladajućih naroda i ustaljuju im značenja.

Nema ozbiljna književnika koji piše bez rečnika i rečnika na stolu.

Obrazovanje je nekakav start za rad na svojim izrazima i za svaku dnevnu upotrebu. Ko je završio svoje obrazovanje sa osam razreda startuje sa hiljadu reči. Srednja škola diže ‘pojmovnik’ na tri hiljade. Visoko na 10-15 hiljada.

 Ako ti ne treba da misliš, dovoljna ti je vera, zaustavljaj svoje učenje što pre. Biblijsko’ Blago siromašnima duhom’ ima sasvim drugo značenje od značenja da je “dobro ili bolje onima koji ne znaju”.

Navedena biblijska reč ima značenje da je sve tako jednostavno, i život i smrt, kao što je jednostavno i bilo šta drugo kada se jednom sazna.

Previše je nesporazuma na osnovu pogrešne rečene reči ili pogrešno primljene. 

Da se neko zaustavio u traganju za rečima i konstrukciji vlastite misli vidiš po tvdoglavosti i upornosti u zastupanju ili odstupanju ‘tog nekog’ kada nema dovoljno reči ili značenja za suprotstavljenu reč.    

Čitati i čitati. Nema druge.

Šta ima da veruješ pesnikovom strahu da će mu i nebo pasti na glavu kada će mu svakako  pasti.

Stara Pazova i odbornici, poslanici i ostali javni vernici

Categories: sponzori
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 24/08/2010

Ovaj tekst je deo teksta ‘Aleternativni kulturni centar’

Vernik:  Vernik je osoba koja postoji na način da misli da je njegov život od opšteg dobra.

Aksiom:  Pravda je resor Bogo-čoveka, Isusa Hrista, a rad i ratništvo čovekov. Istina, takođe, nije u nesigurnim rukama čoveka.

Demokratija ima jednu jedinu važnu manu i ostale brojne nevažne. Ona jedna jedina je teorijska a ‘ostale’ su praktične.

Prva ‘mana’ po nevažnosti ubeležena je imovinskoj karti osoba iz naslova.

Nisu ličnosti u pitanju. Oni ne kažu ‘ja’. Nisu oni u pitanju da bi govorili ‘ja’. Uvek Srbija, stranka pametnih, verska zajednica iskreno verujućih, i tako ti. Policija misli, na primer, kada govori direktor policije.

Da policajka misli, to je uredu, ali ‘policija’ na pr. Nemačke misli e to je previše.

Druga mana po nevažnosti ubeležena je u karti  obrazovanja i vaspitanja naznačenog javnog .

Nije nevažan samo nivo obrazovanja već i put do tog nivoa.

Ako na pr. predsednik ima srednju školu važno je znati nevažni podatak da li je predsednik osnovnu završio u jednoj zgradi ili je to obrazovanje sticao u više zgrada.

Na pr. počeo je bez zabavišta. Direktno iz porodice  kreće u osnovnu salašku-seosku zdravu školu. Škola, zbog nedostatka đaka, kombinuje razrede.  Kombinuje se prvi i treći i drugi i četvrti razred. Može i sva četiri razreda u jedno odelenje. Jedni crtaju, jedni računaju, jedni pišu a poslednji slušaju učiteljicu. To su zanimljivi putevi sticanja veštine preživljavanja. Oni gradski imaju ulicu. Ona će ih nadahnuti za vas vek.

Vaspitanje je važno. Jedno je ako salaš iliti selo ime jednu ulicu, na pr. Foča a drugo ako ima četiri. Onako u krst.

Eto, Foča ima jednu ulicu i Bogoslovski fakultet srpske pravoslavne crkve. Druga je Bogoslovija u Beogradu a treća u Čikagu. Zasad nema više.

U vaspitanju igra ulogu i koliko roditelja ima dete, jednog, dva ili one varijante sa ljubavima sa strane. I da li su roditelji različitog pola. Dobro, to je savremena važnost koja nam je još izdaleka. Pijanac roditelj daje nepredviđene rezultate. Jedan roditelj se ubio je pokazatelj neke genetike i, u principu, nema veze sa vaspitavanjem. Mada je u tom slučaju vaspitanje neizvesno.

Karte ličnosti odbornika, načelnika, ministara, predsenika, poslanika i sličnih javnih osoba su svakojake.

Karte ličnosti prave se testom ličnosti.  

Test ličnosti je test volje.

Snažna, slaba volja. Karakter, kao, određuje sudbinu pojedinca.

Pravci volje: ubio bi svoju majku, oca, svog,  Avelja k’o Kain, ne bi mrava zgazio sem ako bi rata bilo da se  motivima, za na zlo,ogrne. 

Težak je taj test. Ko je nadležan za za tumačenja testa ličnosti?

I kao da bi Hitler, kao arijevski vernik, dozvolio da mu neko petlja po njegovoj volji. 

Ali.

Mogao se taj test obaviti i nad Hitlerom.

Kako?

Ranije. Kada ranije? Tada  kada je Hitler, na primer, testirao svoju veštinu slikanja za prijem na Akademiju za likovno stvaranje. Rođen je kao dete a ne firer. Firer je stvoren.

Činjenice, da neki predsednik nema decu, da je drugi zbog druge ostavljao decu ne moraju da znače da je prvi nesretnik a drugi bezobrazan.

Ali!

Što glasač, u jedinom trenutku svoje vlasti – trenutku glasanja, ne bi znao za koga glasa?

Test inteligencije spada u testove isto tu negde oko testa ličnosti.

Ide i isti razlog za testiranje.

Što  ne bi glasač znao da jedan kandidat ima IQ 92 a drugi 152.

Normala IQ je 100.

Možda bi nam neko trebao za neku funkciju i sa manje od 92. On je poslušan k’o ‘kera’. Onaj sa 152 ne sluša, jadan, ni sebe.

Za čitanje tekstova političkog novinarstva podaci navedenih testova dali bi zgodnu prizmu čitanja.  

Da li im je nesreća u karakteru ili je onako, slučajno, prizivaju?

Socijalnu inteligenciju (SI) i emocionalna inteligenciju (EI) treba vernicima na vreme izmeriti. Posle je kasno.

A ako neko ne bi bio rad, alergičan je, na primer, na test inteligencije (IQ), neka se bavi drugim radom i vladarstvom.

Zdravstveni karton je, možda, na prvom mestu od kartona. 

Zašto kandidat ne bi znao da više ne mora da ‘briga’ oko imovinske karte i zašto glasač ne bi znao da kandidat više ne brine?

Stara Pazova i alternativni kulturni centar

Categories: sponzori
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 14/06/2010

“Da će kraljevi postati filozofi ili filozofi kraljevi , to se ne može očekivati, a nije ni poželjno, jer posedovanje vlasti neminovno kvari slobodno umno rasuđivanje” Kant, Večni mir.

Filozofski nacrt: Floskula ‘Intelektualci svih zemalja, ujedinite se’ ne vodi daleko. Intelektualci trebaju i kapitalistu i sindikat. Drugi intelektualac mu nije neophodan. Ali desi se momenat da jeste.

‘ALTERNATIVNI KULTURNI CENTAR’

Kako jedan prostor učiniti dovoljnim za život? Biti ili ne biti pitanje je uvek.

Alternativni kulturni centar ujedinio bi rad znalaca dve oblasti:

a)     Internet i sajtologiju   /Ovo odelenje Centra, forum, čine svi stručnjaci, školovani ili amaterski, ili bolje školovani koji su na nekakav način vezani za našu sredinu (rođeni, boravište, preci) a već učestvuju u revoluciji komunikacija./

b)     Književnost, filosofija, jezik   (Ovo odelenje centra čine svi pisci koji žive od pisanja i naučni radnici sa odgovarajućim akademskim nazivom, te amateri koji su u pokušaju da budu pisci ili istraživači pojedinih naučnih oblasti, drugim rečima intelektualci, a vezani su za našu sredinu /rođeni, boravište, preci/).

Teorijske pretpostavke

 Visoko obrazovani su svojim visokim obrazovanjem tek proširili kapacitet vlastitih intelektualnih moći. Intelektualcima će ih činiti angažman kojim dižu kvalitet života.

Visoko obrazovani nisu intelektualci samim svojim visokim obrazovanjem. 

Čovek je biće gomile. Gomila može biti organizovana u društvo. Društvo strukturira svoje ciljeve i hijerarhiju moći. Kada društvo pogubi niti po kojima funkcioniše ostaje gomila. Gomile se sukobljavaju, žive sukobom i iznova strukturišu hijerarhiju moći. Mir je životu uvek tek prikupljanje potencija života. Mir je, ustvari, lažni mir, mimikrija. Nema mira.

Zašto ova dva ‘esnafa’ zajedno?

Internet je kimunikacija takvog potencijala da je realno reći da dok uhvatiš sve niti, svojim saznanjem,  internet komunikacija je otišla toliko daleko da treba drugo znanje za moć. Kao da se univerzalna priroda uma igra sa vlastitom pojedinačnošću i posebnošću permanentno pokazujući čoveku, po ko zna kakav više način, da se on, ljudsko biće, ne može ispoljiti bez drugog. Pa kada je već tako ne protivurečimo sebi.  

Da bi se imala moć u internet komunikaciji treba imati znanje više od znanja hakera i  posedovati moćne mašine. Za sve to treba, kao i uvek, vreme i novac, odnosno, novac i vreme. Značaj udruživanja, ukrupnjavanja pameti sigurno se ne završava na ovom nivou. Nema logike, ni u jednostavnoj pameti, dati bilo čemu znak kraja.

Udruživanje je u domenu politike. Politika je zanat.

Političar, kao zanatlija, ne treba da se plaši intelektualca. Intelektualac po svojoj prirodi juri alternative. Političar stvar lomi jer baš zato što nije intelektualac ‘zna’ kako treba. Intelektualac juri alternative i kada ‘istine’ stigne ima novu alternativu.

Loš je političar koji brani intelektualcima rad u javnim medijima.

Zabranjuje ih. Zašto? 

Ništa ga ne obavezuje da ih sluša.

Treba da ih osluškuje. Da ih konsultuje. Ako ih ne brani i zabranjuje, ako ih ne ukida zatvaranjima ili pogubljenjima sami će doći, sami će se truditi da se saopšte.

Zašto ova dva ‘esnafa’ zajedno na lokalnom nivou?

Interesantna je i alternativa da prvi esnaf, kada smo već u profitnom ciklusu, bude u najamnom odnosu drugom.

Lokalni nivo je osnova života. Visoka politika je gledanje unutar državnih ili međudržavnih institucija.

Na lokalnom nivou ‘vlast’ može da se, uz sva lupetanja stranaka na nivou države, organizuje po sistemu predstavnika po vrstama rada. Taj sistem daje kvalitetnijima pošteniju šansu. 

Alternativa nije apolitičko udruživanje već alternativno političko udruživanje.

Samo idiote politika ne zanima.

Ko god je na vlasti u udruživanju po navedenim principima, ima alternativu.

Prvi forum udruživanja, internet i sajtologija, do sredstva bi dolazio s obzirom na moć komunikacije koju ima ili koju bi mogao da ima.

Drugi forum udruživanja do sredstava bi dolazio tako što bi ćutali ili tako što bi govorili.

Sredstva, valjalo bi, da su na zbirnom računu oba foruma i dogovorno da se usmeravaju na isplative projekte ili ne isplative.

Na budžetska sredsta polagati pravo prema uslovima koji odlučivači budu prezentovali a u skladu sa osnovnim opredelenjem udruženja: biti alternativa.

Tako je i sa sponzorima i oglašivačima.

                                        Za organizacioni odbor

                                        Prof. mr Dejan Pavkov

Prva preporuka.

Nije dobro da rukovodilac Doma zdravlja, škole i bilo čega ne živi u svojoj opštini.

Druga preporuka

Strančka pripadnost da određuje rukovodioca institucije, a ne kvalifikovanost i profesionalna volja, je pogubno za kvalitet života lokalne sredine.

Pitanje validnosti preporuka

Da li je to kršenje prava slobodnog kretanja mislene snage rada? Možda. Verovatno. Jeste.

Kako povećati kvalitet života lokalne sredine ako visoko obrazovani, ili čak intelektualci, posle rada u radnom vremenu odlaze iz sredine ljudi kojima rade te rukovodeće poslove? Usporeno je to povećanje, čak i pad, kvaliteta života.

Sa druge strane  u prostoru mesta življenja navedena ‘rukovodeća osoba’ nema moć uticaja koji ima u prostoru rada. I prirodno je za očekivati da će doći do pada pozitivne energije u toj ličnosti. Što zatim uzrokuje opši pad intelektualnosti, duhovnosti.

Nikada, retko, čovek bira izmeđuu dobra i zla. To je razlikovanje koje dobro razlikuje. Biranje manjeg zla od zla ili većeg dobra od dobra je komplikovano.

E-mail dejan.pavkov@gmail.com

page 1 of 1

BRIFING 1/JANUAR 2013
BRIFING 1/JANUAR 2013
BRIFING 2/FEBRUAR 2013
BRIFING 2/FEBRUAR 2013
Brifing 3/Mart2013
Brifing 3/Mart2013
Brifing 4/April 2013
Brifing 4/April 2013
“Sporazumevanje u bridžu” Mr. Dejan Pavkov, biblioteka na Tasosu (Potos), Grčka
"Sporazumevanje u bridžu" Mr. Dejan Pavkov, biblioteka na Tasosu (Potos), Grčka
Kalendar
August 2018
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Arhiva

Welcome , today is Sunday, 19/08/2018