Igor Primorac, Etika i seks

Categories: eseji
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 24/08/2010

 Etika i seks

Etika, šta god da je, je voljni slobodni čin ljudskog bića.

I kako sad etiku dovoditi u vezu sa seksom koji je nasilništvo nad sobom, nasilništvo nad drugim, trećim? Igra univerzuma? Da. Siguran sam. Ako sam u išta siguran, a nisam siguran gotovo u ništa, u igru univerzuma jesam.

Otvoriti um za seks kao komunikaciju i otvoriti um za razumevanje seksualne energije kojom ljudsko telo uzleće i pada kao ‘zmaj’ na vetru jeste pravi filozofski problem.

Filozofi, kao i umetnici, ne umiru od istine. Šire se kao univerzum. Materije će možda, u nekom momentu, nestati ali energije neće. Transformacije jedno u drugo su opet dešavanje univerzuma.

Igor nema pojma.

Kada iznosi argumente, za bilo koju tvrdnju, manje se trudi da ih pobija a više da ih relativizira.

Nije u prokletstvu nauke da mu ne trebaju hipnoza razlozi. Rekvijem za iluzije je samo duhovit pokušaj. Šta sprečava ideje da imaju svoje zablude? Ni pamet Platona im ne može ništa. Idealozovano očajanje je obezbeđeno vernicima po bogomoljama, nevernicima u moć čoveka.

Čiitam ovu knjigu i sve se sebi izvinjavam. Rečenice imaju dovoljno reči ali nekako su male.

Pišem kćerki, koja je na nekom ostrvu Grčke, poruku ‘More ti pruža šansu da naučiš, na jedan-dva dana, da voliš. I nije Bog velik, već univerzum’.

Baka će je već iskvariti i učiti da voli za na uvek.

Niko nema blage predstave o seksu.

Ja, naravno, kao što se vidi, manje od njih. Trudio sam se da shvatim. I?  Nikako u seksu nije reč o razumevanju žene ili ljubavi. Seks je gnev univerzuma. Gnev prilagođen čoveku. I šta čoveku ostaje? Kao i uvek samo jedno: da shvati taj gnev i da krene dalje.

Naravno da me hvata panika kada zapazim smanjenje interesa za poznanstva te vrste. Ako i ta panika nije prava prizma za kvant sagledavanja pitanja seksa sigurno nije ni ruševina plamena mladosti koji je sagorevao sve seksualne običaje, morale i zakone ratovanja.

Iz morbidne, a probrane literature dođe se do sledećeg stava primenjene etike:

‘U seksu je sve dozvoljeno sem nasilništva i delovanja protiv tuđe volje’.

Šta je sa onima koji nemaju formiranu volju po tom pitanju? Još je nemaju, jer su premladi, ili je nikada neće imati jer su retardirani. Ljuditelji sodomije, zoofilije ne priznaju, logično, volju onog kojeg mogu ispeći i pojesti.

Uzrast pristanka na zapadu je 15-16 godina za heteroseksualne odnose a za homoseksualne 21 godina.

Filozofi su zainteresovani za pederastiju više nego za bilo šta drugo unutar pedofilije.

Interes za mladiće koji još nisu stasali u muškarce a imaju sve atribute lepote devojke je bila opsednutost velikih grčkih filozofa. Sokrat, po mladićkom pitanju, nije bio nevin. I nije bio kriv.

Današnje devojke kao da su, posetama fitnes klubovima i teretanama, u pokušaju da dosegnu taj Apolon ideal lepote čovekovog tela.

Sama penetracija, kao ružan čin sa ihodom razočarenja, nije u domenu estetike Praksitela a ponajmanje Sokrata.

Teško se baviti filozofijom a ignorisati estetska interesovanja starih filozofa. 

Njihova opčinjenost energijom koja tutnji u pogledima nad telima mladića koji devojkama sliče je ravna njihovoj opčinjenosti svemirom i brojevima.

I jesu u pravu.  Iza te tri opčinjenosti je sva ljudska istina. Ostale istine nisu još u ravni čoveka.

Da bi bila rođena Afrodita Zevs je morao majku da joj siluje. Šta vredi? Nismo shvatili da je Afrodita, prelepa boginja, posledicom toka energije po njenim a očevim genima, morala da ima mnogo ljubavnika među ljudima.

Da li je silovanje ili prirodan tok energije kada lepa žena, Jelene Trojanske, svojom lepotom, kao sirene, odnose um muškarca?

Šta je u navedenom perverzno?

Ništa nije perverzno.

Termin ‘perverzno’ treba izbaciti iz filozofske upotrebe jer on pretpostavlja ‘osudu’. Filozofija ne sudi. Nezainteresovana je. Postojim da bih mislio. Emocije su lutajuće energije misli.

Kada se naučno utvrdi genetika psihičkog kapaciteta, tada nije problem pretpostaviti još radikalniju pretpostavku da svi sve mane imamo.

Šta ćemo ispoljiti zavisi od protoka energije univerzuma koji nas prožima, koji blokiramo ili koji propuštamo.

Najžešći protivnici homoseksualnosti su, mpžda, oni koji u sebi osećaju tu sklonost pa grubo osporavajući drugom istopolno seksualno ponašanje samubeđuju se da im ta emocija, ta lutajuća energija, ne pripada.

Jurišaju normalni na povorke ljudi od apsurda.

Prva energija životne energije živih jeste seksualna energija. Penetracija je tek neznatna a sirova strana te energija.

Ne da pogrešno značimo pojam ‘seks’ već imamo i strah od upotrebe reči tog pojma.

Treba imati intelektualne smelosti, u ovom strojevom mišljenju naroda, i čitati kako je zapisana misao u Cara Edipa ili Zavetnog Lota i njegovih kćeri Sodomsko-Gomorskog porekla.

Uvek prema svojoj meri. Kako drugačije se i može čitati? Čitati se mora jer ne možeš stići sve knjige sam proživeti. Svesti svoju misao na svoj život je jadno.

Seksualna energija je sagledivija, tako kako Igor kaže, u njenoj horizontali.

Po horizontali Igor i grupira pitanja naslovima poglavlja knjige: Filozofi i seks, seks i začeće, brak, seks i ljubav, seks kao jezik, uživanje seksa, seksualna perverzija, preljuba i ljubomora, prostitucija, homoseksualnost, pedofilija, seksualno uznemiravanje i silovanje.

U zaključnim primedbama raspravlja pitanje seksualnog morala i razboritosti. Zaključak do koga će doći je da seksualni moral ne postoji.

Bog je rekao ‘množite se’ a pali Jevrejin Pavle, na osnovama pale ljudske prirode i skorog drugog dolaska Isusa je smislio da je razmnožavanja bilo dosta.

/“Dobro je čoveku da se ne dohvata žene. Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svoga muža,” (Poslanica Korinćanima)/.

Igor, naravno, ne shvata Pavla ozbiljno. Ustvari onoliko ozbiljno koliko je u filozofiji smislen stav koji je jedina alternativa. To, filozofija lednog stava, bio on sveti Pavle ili onaj što po vodi hoda, u filozofiji ne postoji.

Da li je odgonetka u promatranju seksualne energije u vertikali? Pojedinačnoj vertikali.

Od nastanka u majčinoj materici do poslednjeg daha energija života je prisutna. Čim život jeste životna energija jeste. Može li se to sporiti? Ne može. Ako ne može tada je prihvaćena i pretpostavka da je seksualna energija, kao neodvojivi deo životne energije, prisutna u svim tim segmentima. Ne od kolevke već nešto malo prije.

Energija života kulminira u seksualnom činu. Pokoravanje drugog, hvatanja drugog u njegovom telu. I to ne idejom na ideju već telom na telo. Ja sam u svom telu i hvatam drugog u njegovom.

Orgazam je sam po sebi ključala tačka besa haosa telom blokiranih energija.

Ljudski mozak uvek nastaje kao ženski mozak. Nikada kao muški.

Neka energija ga preusmeri u drugost. Nekad dovoljno muški drugo nekad nedovoljno ženski drugo. Zatim sam život priredi mnoštvo šokova koji energiju usmeravaju u različito.

Šok je zdrav ako se preživi.

Nije teško zaključiti iz činjenice da ljudi nikako ne pristaju da su drugi, da znaju da drugi ne mogu biti oni i  da iz tog sledi da, ako univerzum ima ikakvu dokučivu svrhu, da je ta svrha mnoštvo različitosti.

 Igor je prosečan filozof po pitanju relacije seksa i etike. Mediokritetski. Zašto? Neke aspekte seksualnosti obilazi. Neke ne sagledava. I plaši se i baba i žaba pa samo fusnotira. Ništa on ne misli. Sve to drugi. Od 1977. godine deluje Međunarodno društvo za filozofiju seksa i ljubavi. To društvo je i konstituisano da bi ‘Igori’ mogli svoje reči da podpišu institucijom.

Reč je energija. Reč izazove i rat i lepu ženu na ljubav. Oprezno sa rečima. Ali ne toliko oprezno, Igore, ma koliko to Talmud mislio /Talmud, Izreke otaca, 11./.

Filozof je sam institucija ili nema ni filozofa ni filozofije.

Igor je napisao na pr. i knjigu ‘Etika i nasilje’. Tu on kazuje priču o ‘pravednom ratu’.

Pusti nas Igore pravednosti rata. Pravedan rat je samo kada jedan predsednik izađe na dvoboj drugom predsedniku. I nijedan više.

Ako su predsednici mnogo stari starci imaju pravo i na atomsku bombu. Udalje se na dvadeset metara jedan od drugog i mogu da je bace. Svi predsednikovi ljudi, naravno, da budu ‘nazoćni’ da bi rat bio još ‘pravedniji’..

Igor predaje u Jerusalimu na Hebrejskom učilištu.

Istakao se, ma šta to značilo, u proglašenju Stepinca za Pravednika i u raskrinkavanju srpsko-jevrejskog prijateljstva u Jerusalimu u vreme ‘domovinskog rata’. Nekako mislim da dobro poznavanje engleskog jezika, i hrvatskim i srpskim filozofima usporava pamet. Igor knjige izvorno piše na engleskom jeziku.

Igor, ne znajući Tarot, krenuo put Jerusalima. Vesna Krmpotić je krenula put Tibeta da nauči Tarot. Tibet ima svoj Tarot /T’harðt – očišćenja/.

Talmud Jerusalimski /Ima i Vavilonski/ upozorava: “Svako ko suviše razgovara sa ženom, stvara sebi zlo …” /Talmud, Izreke otaca, 1,5./.

Igor bi imao koristi da je duge, duge razgovore vodio sa Vesnom. 

Meni ne daju da govorim na kružocima amaterskih pozorišta akamoli da mogu govoriti u Jerusalimskom sveučilištu.

Ipak, da kažem Igore: ono što sam ‘amaterima’ hteo reći: Mora se učiti.

‘Ko neće da uči neka umre’ /Talmud, Izreke otaca, 1,13./.

Igor je intelektualac koji se bavi etikom i seksom, kaznama, pravdom, praktičnom filozofijom.

Ima li u filozofiji išta manje filozofski od njegovih interesovanja?

Kako je, i kao takav, mogao izbeći aspekt da za seksualnost nije presudan mozak. Suština seksualnosti je telo. I to ne telo u celini već u delovima.

Mozak će tu biti protiv prirode tela. ‘Samoinkvizicija’.

Taj aspekt, koji je savremena psihijatrija rasčlanila do u detalja Igoru je dalek 

Pojedinim psihijatrima sudski je suđeno /Rajhu, na pr./zbog zaključivanja koje su naučno, ne filozofski, konstatovali.

Igor se plaši filozofske slobode. Oprezno sa rečima.

U Jerusalimu Igor može da misli po površini pitanja a da slušatelji misle da je u dubinama tamne energije univerzuma. Pribavi sebi učitelja, Igore, kad si već na izvoru.

Život, čim jeste, ima svoju seksualnu energiju, jeste po njoj. To je energija obnavljanja živih bića.

Voleti cvet ili ženu ili leptira je funkcija iste energije.

Mržnja nije suprotnost ljubavi već ljubav.

Može li se reći: ”Volim da ga ne volim, da ga ne podnosim, volim da mi je odvratan?” Može i to je istina u energije te emocije.

Univerzum ne zanima negativna emocija. Niti ona postoji. Ljubomora je najveća psihička katastrofa ali to univezum ne zanima drugačije nego na način volim da sam ljubomoran, volim da sam u psihićkoj katastrofi. 

Nije me Igor, ustvari, zaintrigirao nekom svojom ekstremnom filozofskom sklonošću ili pretpostavkom. Bled je i on ne može a da nije takav. Na Igora Primorca me, kako to obično i biva, upozoriše sa sasvim druge strane.

Neki članovi Filozofskog društva Srbije, čijoj sam osnivačkoj skupštini pre četrdeset godina i sam prisustvovao, su pokušali da onemoguće boravak Igora Primorca u Beogradu u junu ove godine.

Razlog: Igor je nalazio filozofsku argumentaciju za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine.

Ovo što nam smeta da Igor Primorac na Filozofskom fakultetu u Beogradu  govori i da ga čujemo je incident, glup incident. Bombardovanje nam je osmislilo etiku psovke.i idemo dalje.Učenje tragediji ostaje nam životni stil.

Pojedinci, sada moćnici u beogradskoj filozofskoj pameti, koji apsurd, bi da zabranjuju drugost, drugačijost. Filozofi treba da tragaju za novim alternativama, argumentima.

Reči drže umno i neumno. Čak jedna reč nosi i jedno i drugo. Sruši reči protivnika, ako već hoćeš da rušiš.. Ali da bi mu srušio reči moraš da ih čuješ. Izgovorena reč je prilika da čuješ zvuke uz nju, drhtaj, pretnju, plač gestu, mimiku, nesvesni pokret. To je reč na njegov način.

Nerazumno je da razumni uskraćuju drugom razum. Pa kako će shvatiti sebe, kako će eksperimentisati svoju ideju, već pomoću ideje drugog?

Grci su otkrili atom pre dve hiljade godina a mi tek danas uspeli da ga vidimo. Treba li isto toliko vremena da vidimo seksualnu energiju?

Intelektualac ne može da se ne reši lažne svesti koja bi da nastavlja sa beskrajnim unutrašnjim razgovorima koji ne odmiču dalje od ego nivoa svesti. Zašto verovati takvom sebi?

Kada filozofija ispostavi nauci jasne hipoteze o etici energije seksa biće to nemerljivo oslobođenje psihičkog. Za sada nije jasno ni na šta sliči nauka kojoj treba ispostaviti teze.

Do tada uživajmo u blagoj ćudi žene.

Comments are closed.


BRIFING 1/JANUAR 2013
BRIFING 1/JANUAR 2013
BRIFING 2/FEBRUAR 2013
BRIFING 2/FEBRUAR 2013
Brifing 3/Mart2013
Brifing 3/Mart2013
Brifing 4/April 2013
Brifing 4/April 2013
“Sporazumevanje u bridžu” Mr. Dejan Pavkov, biblioteka na Tasosu (Potos), Grčka
"Sporazumevanje u bridžu" Mr. Dejan Pavkov, biblioteka na Tasosu (Potos), Grčka
Kalendar
August 2018
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Arhiva

Welcome , today is Sunday, 19/08/2018